За да разглеждате Kidamom трябва да пуснате Javascript на вашия браузър

Общи условия за ползване на Кидамом

Добре дошли в Кидамом!

"Кидамoм" е дружество с ограничена отговорност, учредено по законите на България, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202513996, което за целите на тези Общи условия ще наричаме "Кидамoм”

Споменаването на "нас""ние" и/или Кидамoм има предвид Сайтовете посочени по-долу, юридическото лице и/или екипа от лица, които са ангажирани с предоставянето на услугите, които получавате, в зависимост от конкретния контекст.

Вие сте физическото лице, което има достъп до глобалните ресурси в интернет и с избора си да ползвате нашите услуги, сте "Потребител" в Кидамом.

Ние предоставяме онлайн видео услуги посредством SVOD платформа, на която има селекция от сериали, пълнометражни и образователни филми, предназначени за деца и семейства, както и друго съдържание, което наричаме в своята съвкупност "Съдържанието".

Съдържанието е достъпно за гледане на различни видове дигитални устройства само в онлайн режим, посредством приложения/уеб протокол, които дават достъп до услугата на следните сайтове ("Сайтовете"):

Целта на Кидамoм е да предостави на Потребителите качествено и избрано Съдържание, което да забавлява, образова и вдъхновява.

Наред с видео услугите и приложенията, свързани с тях, Кидамом предоставя на Потребителите и свободно пространство за качване на файлове (видео и фото материали), предназначени само за лично ползване и споделяне – „Твоят облак”.

Споменаването на „Нашите услуги” („Услугите”) има предвид предоставянето на Съдържанието и/или използването на Твоят облак в зависимост от контекста.

За използването на Услугите е необходима регистрация.

С извършването на регистрацията Потребителят декларира, че се съгласява с настоящите Общи условия и приема да ги спазва.

Измененията и допълненията в Общите условия се съобщават на Потребителя по начин, позволяващ разбирането на приетите изменения. В случай на несъгласие и неприемане Потребителят следва да преустанови ползването на Услугите.

Кидамом ще счита, че когато Потребителят продължава да използва Услугите е налице съгласие и приемане на Общите условия, измененията и допълненията в тях.

Обемът на Съдържанието, до което Потребителят има достъп и размера на свободното пространство в Твоят облак зависят от политиката на Кидамом.

Ценовите пакети се определят на база пазарни условия, които Кидамом определя. Кидамом си запазва правото да прави промоционални предложения с и без търговски партньори.

При предоставянето на Услугите или за подобряването на тяхното качество, Кидамом може да изпраща запитвания и търговски съобщения до Потребителя.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Кидамом предоставя съдържание в онлайн режим посредством SVOD платформа, което съдържание представлява специална селекция на филми за деца и семейства.

Наред със съдържанието, Кидамом предоставя и услугата „Твоят облак“

Твоят облак е външно сървърно/дисково пространство в платформата на Кидамом, където потребителите на Кидамом могат да качват (ъплоудват) свои материали в реално време и в реално време да разглеждат и споделят тези материали със семейството и приятелите си посредством технологичната платформа на Кидамом.

Твоят облак предоставя свободно пространство за ползване, без да е необходимо потребителите да разполагат със същото дисково пространство на своите устройства (компютри, телефони, таблети и/или smart телевизори). Материалите, които потребителите споделят са достъпни на всички дигитални устройства, чрез които може да се достъпи до Кидамом. За да качват, гледат и споделят материали в Твоят облак потребителите трябва да са в онлайн режим.

Материалите не са достъпни в офлайн режим.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Услугите на Кидамoм са достъпни за всеки потребител, който се регистрира на един от сайтовете и се съгласи да спазва настоящите Общи условия.

Регистрация за ползване на услугите

Вие може да се регистрирате, за да ползвате нашите услуги по два начина:

 • чрез попълване на формата за регистрация на някой от сайтовете
 • чрез потребителския ви профил във Фейсбук и други платформи за вход.

При попълване на регистрационния формуляр потребителят се задължава да предостави истински и точни данни.

Всеки потребител е отговорен за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват чрез използването й.

Кидамом гарантира, че ще вземе всички мерки, за да защити вашата регистрация от неоторизиран достъп и се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена ни от потребителя, без неговото предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Потребителят може да извършите синхронизация на регистрацията си в Кидамом с данни от дигиталните устройства, чрез които има достъп до нашите услуги.

Синхронизацията се извършва единствено по заявка. С избирането на тази функционалност, потребителят разбира и се съгласява Кидамом да получи достъп до някои данни от дигиталните устройства като контакти, телефони имейли и др.

Достъпът до тези данни се извършва от Кидамом единствено и само за техническото обезпечаване на синхронизацията.

Приемане на Общите правила

Приемането на Общите условия става чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия". След приемането на Общите условия с натискането на съответния бутон, вие можете да направите своята регистрация – 

Създаване на потребителски Профил.

Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на всеки един от сайтовете. При неизпълнение на това задължение ние имаме право незабавно да прекратим временно или постоянно достъпа на потребителя до Услугите.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

На всеки един от сайтовете, за който имате създаден профил, вие можете да направите отделни профили на вашите деца без ограничение за техния брой, като по този начин можете да определяте, посредством филтриране съдържанието, което е подходящо за всяко едно от вашите деца. Забранява се всякаква употреба на нашето съдържание с търговска цел, дори в случаите когато не се предвижда печалба. Вие нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, качвате, публикувате, модифицирате, смесвате, преработвате, превеждате, излъчвате, продавате или препредавате съдържание, освен ако не получите изрично писмено разрешено от Кидамом.

Потребителят носи отговорност за съдържанието което качва и споделя със своето семейство и приятели. За Кидамом това съдържание е ваше и ще се прилагат най-високите технически стандарти за защитата и съхранението на потребителските файлове. Независимо от това, възможно е по причини, които са извън контрола на Кидамом, част или цялата информация на потребителя да бъде изтрита или повредена. Затова потребителят разбира и приема, че сам е отговорен да вземе допълнителни мерки за запазването на важната за него информация.

Кидамом предлага платени и безплатни услуги.

При всички случаи за използването на услугите е необходима регистрация.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

За ползването на услугите потребителят осигурява годна компютърна конфигурация, операционна система и Интернет връзка. Кидамом не носи отговорност за случаите когато Потребителят е в невъзможност да ползва нашите услуги поради причина, която е извън нашите отговорности. Подробна информация, отнасяща се до начините на използване на услугите можете да намерите в секцията "Помощ" на всеки един от сайтовете. Всеки потребител може да задава въпроси, свързани с ползването на услугите, чрез изпращане на съобщение по e-mail, посочен в секцията "Контакти".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КИДАМОМ

Ние имаме право:

 • (i) по всяко време да изменяме и допълваме предоставяните услуги, в това число и на част от услугите. Това право може да упражни и без предупреждение;
 • (ii) да ограничаваме или преустановяваме достъпа до услугите когато е налице неправомерно действие от страна на потребител;
 • (iii) да изтриваме, преместваме или редактираме съдържание, което е публично достъпно на сайтовете. Това право може да упражни и без предупреждение;
 • (iv) да прекратим или ограничим достъпа на потребител, който нарушава тези Общи условия.

При осъществяване на горните права Кидамом не носи отговорност спрямо потребителите или който и да е от тях.

Кидамом не носи отговорност и в случаите когато:

 • (i) предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
 • (ii) са нанесени вреди върху компютърни конфигурации, компютърни програми или комуникационни средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайтовете и/или ползване на услугите;
 • (iii) трето лице ползва потребителско име и парола на потребител с или без негово съгласие;
 • (iv) потребителят не е запазил важната за него информация и по друг технически начин.

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ

С извършването на регистрация в Кидамом Вие потвърждавате, че данните които сте предоставили са коректни и актуални.

Предвид факта, че данните, необходими за регистрацията ви за ползването на услугите в своята съвкупност не позволяват идентифицирането ви като физическо лице, за Кидамом не възниква задължение да събира, обработва и съхранява данни като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Независимо от това, Кидамом притежава такава регистрация (№ 389606) и ще спазва всички процедури и най-добри стандарти за защита и съхранение на данни.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Кидамом не носи отговорност за материалите, които Вие качвате и споделяте чрез Твоят облак

Отговорността за съдържанието и авторските права на материалите, които се качват и споделят чрез Твоят облак е на потребителя, който първоначално е качил съответния материал.

Кидамом не следи съдържанието, което потребителите качват и споделят със семейството и приятелите си.

Кидамом ще прилага най-високите стандарти за защита на потребителски данни и материали, така че да защити достъпа на трети лица до тях.

Само с оглед на съхраняването, компресирането, подреждането, изпращането по имейл, обозначаването и/или споделянето на съдържание от страна на потребителя, Кидамом има право да съхранява потребителски файлове и съобщения.

Потребителят разбира и се съгласява, че само с оглед на техническото обезпечаване на услугата, Кидамом може да използва услугите на трети лица, при спазване на ограничението за неразкриване на потребителско съдържание.

ЗАБРАНА ЗА НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ

Кидамом ще предприеме последващи стъпки, ако получи оплакване за нарушение на авторските права или за качване материал от страна на потребител в Твоят облак , който отговаря на едно следните описания:

 • противоречи на правилата на морала и добрите нрави;
 • съдържа насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • представлява порнографско или има открито сексуално съдържание;
 • съдържа прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно или друго публично имущество;
 • съдържа ясно различими тела на жертви от катастрофи или други тежки инциденти;
 • обижда дадена религия или съдържа религиозна агитация;
 • разкрива търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • представлява обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако титуляра на правото не е дал съгласието си
 • нарушава имуществени или неимуществени права, или законни интереси на трети лица;
 • пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядва фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
 • накърнява доброто име на другиго и призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • съдържа информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
 • съдържа информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

САНКЦИИ

 • Стъпките, които Кидамом ще предприеме ако получи оплакване за нарушение на горепосочените забрани са:
 • премахване на файловете от профила на потребителя/потребителите, за които е получено оплакване;
 • ограничаване на достъпа до файловете посредством ограничение на видимостта им за определени потребители;
 • изтриване на профила на потребителя/потребителите, за които е получено оплакване;
 • докладване на незаконни материали на съответните правоприлагащи органи;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Потребителят се задължава да уведомява Кидамом за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите.

Кидамом запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на сайтовете, за което се задължаваме да ви уведомим своевременно. Същите се считат за съобщени на потребителите от момента на обявяването им на сайтовете. Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайтовете. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе.

Всеки потребител, който ползва услугите има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи условия чрез изпращане на лично съобщение до Кидамом.

За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

При възникване на спорове Кидамом и потребителят се съгласяват да положат усилия за доброволното им уреждане посредством съответните процедури или механизми за постигане на споразумения.

В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, потребителят се съгласява да отнесе спора към Арбитражния съд при БТПП и спорът да бъде разгледан и решен съобразно Правилника на Арбитражния съд.

Настоящите Общи условия и правила са приети от Кидамом на 30.04.2015 г. и допълнени с Решение на 30.04.2015 г.